Cíle

Našimi čtyřmi zásadními a nejdůležitějšími cíli jsou:

1. Osvěta ideálů, nadčasových myšlenek a hodnot československých.

2. Založení politické strany (hnutí) a vybudování široké členské základny.

3. Sjednocení Československa.

4. Vybudování silného a hospodářsky jednotného Československa. Státu který bude kulturně i hospodářsky jedním z nejzdravějších, nejsilnějších a nejbohatších států v Evropě.